ЕКИП

 

В ДГ № 189 „Сто усмивки” работи отговорен, висококвалифициран, ерудиран и образован екип от педагози, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, който притежава най-ценното качество – обич към децата.
За децата от ДГ №  189 „Сто усмивки” се грижат:

 

Директор  

Лилия Костова

Учители

Антоанета Янес старши учител

Ирина Николова старши учител

Петя Атанасова старши учител

Ивета Чешмеджиева старши учител

Вита Дикова старши учител

Вася Мурджова учител

Весела Добренова учител

Надежда Йорданова учител

Виолетка Панева учител

Станислава Количкова - учител

Цонка Стоянова - учител

Димитрина Алексова - учител

Боряна Борисова - учител

Допълнителна подкрепа 
Психолог

Логопед
Ресурсен
Помощник на учителя средно специално образование
Медицински специалисти бакалавър по здравни грижи
Помощник възпитатели средно специално образование

Детегледачки средно образование

 

В помощ на педагозите и медицинския екип са - готвачи, работници кухня, поддръжка и ремонт, администрация и охрана. В образователно – възпитателната работа педагозите се стремят да отговорят на европейските тенденции при подготовката на децата за училище. Работят за изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание.