НП ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0-18 години

Дата: 28-09-2022

ДЕЙНОСТИ


АДАПТАЦИЯ

Дата: 12-09-2022

СЪВЕТИ ЗА ПО-ЛЕСНА И УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА НА БЕЖАНЦИ

Дата: 12-04-2022

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила


Украйна/Україна/Ukraine

Дата: 24-03-2022

0800 16 111 - МОН горещ телефон

0886 0109 15 - РУО Диана Джарова /Руский яык/ 

Столична община


ЗАПРАШЕНОСТ НА ВЪЗДУХА

Дата: 22-01-2021

ЛИНК