Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА № 189 „ СТО УСМИВКИ“

СО – РАЙОН МЛАДОСТ

жк МЛАДОСТ 1, ул „СТО УСМИВКИ“ № 4

имейл:189gradina@gmail.com

web: www.100smiles.eu

тел: 02/4940973 – администрация

02/4940972 – мед сестра

МОЛ: Лилия Костова