Контакти

         ДЕТСКА ГРАДИНА № 189 „ СТО УСМИВКИ“

                       СО – РАЙОН МЛАДОСТ

адрес: жк МЛАДОСТ 1, ул „СТО УСМИВКИ“ № 4

имейл:189gradina@gmail.com

web: www.100smiles.eu

тел: 0879049900 – ЗАС, домакин

        0878926030 – счетоводител, технически сътрудник

        0882692669 - медицинска сестра, директор