Допълнителни образователни дейности /ДОД/

По желание на родителите в детска градина № 189 се осъществяват следните ДОД: 

  1. Английски език

  2. Футбол

  3. Приложни изкуства

  4. Йога за деца

  5. Спортни танци

  6. Народни танци

  7. Логопед

Допълнителните образователни дейности се осъществяват по определен график, след писмено заявяване от страна на родителите. Продължителността на заниманията и програмата за обучение е съобразена с възрастовите особености на децата от различни групи. През учебната година се организират открити уроци пред родителите или участия в спортни турнири, състезания, изложби, празници или други обществени прояви.

ДОД се осъществява за периода от 01 октомври до 31 май. Дейностите са платени и таксите са фиксирани за посещение.

Информация и документи се получават от учителите по групи, както и на родителските табла, разположени на входовете на детската градина.

Отговорник за ДОД – Наталия Ангелова - старши учител