ЕКИП

 

В ДГ № 189 „Сто усмивки” работи отговорен, висококвалифициран, ерудиран и образован екип от педагози, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, който притежава най-ценното качество – обич към децата.
За децата от ДГ №  189 „Сто усмивки” се грижат:

 

Директор  

Лилия Костова

Учители 
Женя Дойчева главен учител
Наталия Ангелова старши учител
Розалина Мишева старши учител
Антоанета Янес старши учител

Мариета Кръстева старши учител
Ирина Николова старши учител
Петя Атанасова старши учител
Ивета Чешмеджиева старши учител
Вита Дикова учител
Кристина Манова учител

Вася Мурджова учител
Весела Добренова учител
Надежда Илиева учител
Виолетка Панева учител
Боряна Борисова учител

 
Психолог магистър по съответната специалност
Логопед магистър по съответната специалност
Ресурсен учител магистър по съответната специалност
Помощник на учителя средно специално образование
Медицински специалисти бакалавър по здравни грижи
Помощник възпитатели средно специално образование.

 

В помощ на педагозите и медицинския екип са - готвачи, работници кухня, поддръжка и ремонт, администрация и охрана. В образователно – възпитателната работа педагозите се стремят да отговорят на европейските тенденции при подготовката на децата за училище. Работят за изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание.