СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА АСП

Дата: 22-03-2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14Г. ВЪЗРАСТ, ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, В РАЗДЕЛ „КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА“ ОТ САЙТА НА АСП, Т.3 Е ЗАПИСАНО, ЧЕ ЕДИН ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ Е:

„СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА, ЧЕ ДЕТЕТО НЕ ПОСЕЩАВА УЧИЛИЩЕ/ДЕТСКА ЯСЛА/ДЕТСКА ГРАДИНА/ ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА, ПОРАДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА (В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ)“

ДГ №189 „СТО УСМИВКИ“ РАБОТИ С ПЛАТФОРМИТЕ НА НЕИСПУО И ЕЖЕМЕСЕЧНО ПОДАВА И ПОТВЪРЖДАВА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦА КЪМ АСП.


ЗАЯВЛЕНИЯ

Дата: 19-03-2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДР. СЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО НА ИМЕЙЛА НА ДГ189 - 189gradina@gmail.com


ЗАПРАШЕНОСТ НА ВЪЗДУХА

Дата: 22-01-2021

ЛИНК


БЮДЖЕТ

Дата: 07-01-2021

БЮДЖЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ


ОТВАРЯНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА 04.01.2021

Дата: 30-12-2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ПРЕДВИД ОТВАРЯНЕТО НА ДГ НА 04.01.2021г. И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СТРУПВАНИЯТА НА ВХОДОВЕТЕ, МОЛЯ ВСЕКИ ДА СИ ИЗТЕГЛИ, ПОПЪЛНИ И ИЗПРАТИ НА ИМЕЙЛА, СНИМАНА ИЛИ СКАНИРАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ/НАМИРА СЕ В САЙТА НА ДГ  www.100smiles.eu /документи/медицински документи/.

ПРИЕМЪТ ЩЕ БЪДЕ ОТ 7ч ДО 8ч ПРЕЗ ДВАТА ПОРТАЛА НА ДВОРА И 3-ТЕ ВРАТИ НА СГРАДАТА. ПОЛЗВАНЕТО НА ТОВАРНИЯ ВХОД НЕ Е РАЗРЕШЕНО. ВЛИЗАНЕ НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НЕ СЕ ДОПУСКА.

ВСИЧКИ СПАЗВАТ ДИСТАНЦИЯ ОТ 1.5М И ТРЯБВА ДА БЪДАТ С МАСКИ ИЛИ ШЛЕМ. НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ИЗТЕГЛЯТ БЛАНКАТА, ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ХАРТИЕН НОСИТЕЛ. БЛАНКИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ ДО 03.01.2021г., ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТЯТ. МОЛЯ, СЪОБРАЗЕТЕ ЧАСА НА ИДВАНЕ, ТЪЙ КАТО ПРИ СТРУПВАНЕ, ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗЧАКАТЕ - Т.Е. ЕЛАТЕ ПО-РАНО, А НЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ.