УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дата: 14-09-2021

ПРИЕМА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВСИЧКИ ГРУПИ ЗАПОЧВА ОТ 7.00Ч. ДО 7.45Ч. СЛЕД ТОЗИ ЧАС С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СТРУПВАНЕТО НА ВХОДОВЕТЕ, СЕ ВЪВЕЖДА СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ГРУПА МИКИ МАУС - ОТ 7,45 ДО 8,10Ч - ВХОД ЯСЛА

ГРУПА СЛЪНЧО - ОТ 8,10 ДО 8,30Ч - ВХОД СЛЪНЧО

ГРУПА КАЛИНКИ - ОТ 7,45 ДО 8,05Ч - ВХОД КАЛИНКИ

ГРУПА ПЕПЕРУДИ - ОТ 8,05 ДО 8,30Ч - ВХОД ПЕПЕРУДИ

ГРУПА ЗАЙЧЕТА - ОТ 7,45 ДО 8,05Ч - АВАРИЕН ВХОД

ГРУПА ЗВЕЗДИЧКИ - ОТ 8,05 ДО 8,30Ч - АВАРИЕН ВХОД

ГРУПА ЛЪВЧЕТА - ОТ 7,45 ДО 8,05Ч - ВХОД ЛЪВЧЕТА

ГРУПА СМЕХОРАНИ - 8,05 ДО 8,30Ч - ВХОД СМЕХОРАНИ

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ГРАФИЦИТЕ И СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ. НОСЕТЕ МАСКИ!

НА ДОБЪР ЧАС!

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дата: 07-09-2021

ПРЕДВИД ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, МОЛЯ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА ИМЕЙЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ СЛЕД 15.09.2021Г.


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА МОН

Дата: 31-08-2021

НАСОКИ


ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Дата: 05-07-2021

ОТЧЕТ


УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021

Дата: 14-05-2021

БЮДЖЕТ