НП ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0-18 години

Дата: 28-09-2022

ДЕЙНОСТИ


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Дата: 21-09-2022

Уважаеми родители,

Родителските срещи за новата учебна 2022/2023г ще бъдат както следва:

На 28.09.2022г – ясла, първа и втора група

На 29.09.2022г – трета и четвърта група.

Родителските срещи ще се проведат на открито от 18ч. Първата част ще бъде обща за

групите/около половин час/, водена от директор, след което всяка група с учителите ще

организират дейността си за учебната година.

Дневен ред:

1.Бюджет на ДГ

2.Правилник за дейността

3.Дарения

4.Хранене, здравеопазване и отсъствия

5.Дейности извън ДГ – лагери, екскурзии и др

6.ДОД

7.Други/вписват се решенията на всяка група/

За проведената родителска среща се оформя протокол, с присъствен лист на родителите, с подпис.

Предвид метеорологичните условия, моля, облечете се подходящо.

 

С уважение: Лилия Костова - директор


АДАПТАЦИЯ

Дата: 12-09-2022

СЪВЕТИ ЗА ПО-ЛЕСНА И УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА НА БЕЖАНЦИ

Дата: 12-04-2022

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила


Украйна/Україна/Ukraine

Дата: 24-03-2022

0800 16 111 - МОН горещ телефон

0886 0109 15 - РУО Диана Джарова /Руский яык/ 

Столична община