ПОЧИСТВАНЕ

Дата: 26-05-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ,

ОРГАНИЗИРАНОТО ПОЧИСТВАНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ДГ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.05.2022Г ОТ 8 ДО 12Ч.

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ:

- ЩЕ СЕ ПОЧИСТИ ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ДГ ОТ БОКЛУЦИ И ЩЕ СЕ ОРЕЖАТ ТРЕВИТЕ И КЛОНИТЕ

-ЩЕ ОСВЕЖИМ БОЯТА НА ЗАНИМАТЕЛНИТЕ ИГРИ ОЧЕРТАНИ В ДВОРА

-ЩЕ ОПЛЕВИМ ГРАДИНКИТЕ

-ЩЕ ШКУРИМ И ИМПРЕГНИРАМЕ ДЪРВЕНИТЕ ПЕЙКИ

КАКВО ДА СИ НОСИТЕ:

-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЪКАВИЦИ И ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

-ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЯЗАНЕ НА ТРЕВА И ДРЕБНИ КЛОНИ

-ЕДРА ШКУРКА, МАЛКИ ВАЛЯЧЕТА И ЧЕТКИ ЗА БОЯТА И ИМПРЕГНАТОРА, РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ОСТАНАЛИТЕ НЕЩА ГИ ПОДСИГУРЯВАМЕ НИЕ. МОЛЯ, ПРЕДВИДЕТЕ КАК ТОЧНО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ШКУРЕНЕТО

РАБОТЕН ПРОЦЕС:

ЩЕ РАЗДЕЛЯ ДОШЛИТЕ НА ГРУПИ И ВСЯКА ГРУПА ИЗВЪРШВА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ, НЕЗАВИСИМО КОЯ Е ПЛОЩАДКАТА.

ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧИМ НАЙ-КЪСНО В 12Ч, НО ВСЕКИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ, Т.Е. ДА ДОЙДЕ ПО-КЪСНО ИЛИ ДА СИ ОТИДЕ ПО-РАНО.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ, ЩЕ ВИ ОЧАКВАМ!


ВАЖНО

Дата: 16-05-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ 8:00 ДО 16:00 ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН, БЕЗ ПОЧИВКА. 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА НА 08.06.2022 ОТ 18:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ДГ.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА НА БЕЖАНЦИ

Дата: 12-04-2022

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила


ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Дата: 04-04-2022

1-ВО ТРИМЕСЕМИЕ


01.04.2022

Дата: 01-04-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ С ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ДВ БР.17/2022 Г.) ПАРАГРАФ 5 СЕ ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В РАЗДЕЛ II МЕСТНИ ТАКСИ, С КОЯТО ОТПАДАТ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СЧИТАНО ОТ 01.04.2022 Г.

ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА.