ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ /ДОД/

По желание на родителите в детска градина № 189 се осъществяват следните ДОД:

1. Английски език

2. Футбол

3. Приложни изкуства

4. Йога за деца

5. Спортни танци

6. Народни танци

7. Логопед

8. Скокове на батут

Бланка Информирано съгласие ДОД

Допълнителните образователни дейности се осъществяват по определен график, след писмено заявяване от страна на родителите през цялата учебна година. Организацията на провеждане на ДОД позволява посещения на няколко дейности от едно дете. Продължителността на заниманията и програмата за обучение е съобразена с възрастовите особености на децата и Наредба № 5 / 03.06.2016г. на МОН. През учебната година се организират открити уроци пред родителите, участия в спортни турнири, състезания, изложби, празници или други обществени прояви.

ДОД се осъществява за периода от 01 октомври до 31 май. Дейностите са платени и таксите са фиксирани за посещение.

Информация и документи се получават от учителите по групи.

Отговорник за ДОД – Наталия Ангелова - старши учител